Yerel ve RS232 kontrollü 12 V DC güçle çalışan sağlam resim içinde resim ve video ekran ayırıcılar

© 2021 Bordotek İleri Teknolojiler ve Savunma Sanayi